Gill-Grotesk

Zart (362)

Gill-Grotesk zart Serie 362

Kursiv zart (362)

Gill-Grotesk Kursiv zart Serie 362

Gewöhnlich (262)

Gill-Grotesk gewöhnlich Serie 262

Kursiv gewöhnlich (262)

Gill-Grotesk Kursiv gewöhnlich Serie 262

Halbfett (275)

Gill-Grotesk halbfett Serie 196

Kursiv halbfett (275)

Gill-Grotesk Kursiv halbfett Serie 275

Fett (321)

Gill-Grotesk fett Serie 321

Schmalhalbfett (343)

Gill-Grotesk schmalhalbfett Serie 343